Kontakt

Bonus System

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Al. Jerozolimskie 181, 02-222 Warszawa

Tel: +48 22 207 2165

Fax: +48 22 213 9167

Email:  info@bonus-system.pl

KRS: 0000479000 | NIP: 1231280796 | REGON: 146899450
Konto bankowe: 04 1090 1056 0000 0001 2251 8539
Kapitał zakładowy: 10.000,00zł (opłacony w całości)

SAD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SADOWEGO

Skontaktuj się z nami: